warsztaty

stres

lepsi w stresie

Warsztaty radzenia sobie ze stresem oparte na najnowszych badaniach naukowych w obszarze psychofizjologii stresu. Uczestnicy warsztatów zdobywają nowe umiejętności mierzenia się ze stresem codziennym i niecodziennym, poprzez rozpoznanie własnych korzystnych reakcji (myśli, emocje, zachowania) oraz oparcie się na wartościach.

W swoim kursie „New Science of Stress” na Uniwersytecie Stanforda, badaczka Kelly McGonigal mówi o tym, że wpływ stresu na nasze zdrowie zależy od tego, jaki jest nasz stosunek do niego. Ważne jest rozróżnienie: stres jako zagrożenie / stres jako wyzwanie. Wystąpienie na ten temat: https://www.youtube.com/watch?v=RcGyVTAoXEU

resiliency

sprężystość psychiczna

Warsztaty w celu kształcenia sprężystości i odporności psychicznej – zestawu sił psychicznych oraz nawyków  stylu życia, które są najlepszym predyktorem dobrego wychodzenia z kryzysów, nie tylko tych związanych ze zdrowiem.

W psychologii zdrowia funkcjonuje przekonanie, poparte badaniami, na temat cech psychologicznych, pożądanych dla osięgnięcia sprężystości. Kluczowa jest umiejętność dostosowania poziomu samokontroli i regulacji emocji do sytuacji,  w tym m.in. umiejętność wzbudzania pozytywnych emocji.

Sprężystość może przyczyniać się do lepszej odporności psychicznej (resilience). Na podstawie badań żołnierzy armii amerykańskiej, ustalono, jakie są inne fundamenty odporności. Są to: zdrowy wzór snu, odpowiednie odżywianie oraz sprawność fizyczna.

 

uważna komunikacja

być - dla zdrowia

Jak bardzo angażować się emocjonalnie w pracę, by nie dać się wyczerpaniu zawodowemu? To pytanie – i ten problem – współdzieli wielu pracowników zawodów pomocowych, w tym ludzie zawódów medycznych. Warsztaty zainspirowane są badaniami i praktyką onkologa Ronalda Epsteina, twórcy „Mindful communication” dla lekarzy.

Podstawy tej interwencji są wzięte z praktyki uważności, mindfulness (zamiast uciekać od problemów, wyjść im naprzeciw bez oceniania) oraz z badań naukowych, które podkreślają znaczenie wspólnoty zawodowej dla równowagi emocjonalnej.

 

empatia

troska o innych, troska o siebie

Trening empatii służy bezpieczeństwu psychicznemu. Jest to szczególnie ważne we wszystkich zawodach pomocowych. Empatia nie oznacza – wbrew powszechnej opinii – współprzeżywania cudzego cierpienia.

Badania dowodzą, że empatia ma kilka poziomów – emocjonalny i poznawczy. O ile sięgając po empatię emocjonalną możemy poczuć się wyczerpani cierpieniem innej osoby, o tyle empatia poznawcza pozwala przyjść z pomocą, zachowując własne rezerwy sił psychicznych. A tę można trenować.

jak prowadzę warsztaty

Warsztaty treningu zdrowia to unikalne scenariusze, tworzone w oparciu o dowody naukowe.

Dbam o to, żeby uczestnicy warsztatów w ich trakcie doświadczyli w sobie zmiany, lub gotowości do zmiany. W pracy ważne są dla mnie: uczciwość, dynamika oraz długotrwałe efekty. Pracuję w zgodzie z kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Powyższe tematy warsztatów to tylko wybrane scenariusze. Pracuję w takich obszarach, jak: psychologia zdrowia, komunikacja medyczna, work-life balance.

sprawdź
mnie

Skontaktuj się ze mną – przygotuję propozycję warsztatów dla Ciebie.